Χαρακτηριστικά

 • Mοντέρνα σχεδίαση
 • Δυνατότητα τοποθέτησης στη βάση φόρτισης και με τις δύο όψεις
 • Μεγάλη ευανάγνωστη φωτιζόμενη οθόνη
 • Υψηλής ποιότητας ανοικτή συνομιλία
 • Τηλεφωνικός κατάλογος 50 ονομάτων
 • Αναγνώριση κλήσεων και λίστα κλήσης 20 αριθμών
 • 10 ήχοι κλήσης
 • Έως 10 ώρες χρόνος ομιλίας και έως 100 ώρες αναμονής
 • Λειτουργία ECO στο ακουστικό και το σταθμό βάσης
 • Εμβέλεια έως 50 μ. σε κλειστό χώρο και έως 300μ. σε εξωτερικό χώρο
 • Επέκταση σε έως 5 ασύρματα ακουστικά
 • Δωρεάν κλήσεις ενδοεπικοινωνίας με επιπλέον ακουστικά
 • Πλήκτρο Αναζήτησης ασύρματου ακουστικού

Χαρακτηριστικά

 • Μεγάλη ευανάγνωστη οθόνη μπλε φωτισμού στο σταθερό και το ασύρματο τηλέφωνο
 • Υψηλής ποιότητας ανοικτή συνομιλία
 • Τηλεφωνικός κατάλογος 50 ονομάτων
 • Αναγνώριση κλήσεων και λίστα κλήσεων 20 αριθμών
 • Συνδιάσκεψη 3 μερών και μεταφορά κλήσης ανάμεσα στα τηλέφωνα
 • Ρυθμιζόμενη ένταση ήχων
 • Λειτουργία ενίσχυσης έντασης ήχου
 • Έως 7 ώρες χρόνος ομιλίας και έως 100 ώρες αναμονής στο ασύρματο ακουστικό
 • Λειτουργία ECO στο ασύρματο ακουστικό και το σταθερό τηλέφωνο

Χαρακτηριστικά

 • Μεγάλη ευανάγνωστη οθόνη μπλε φωτισμού στο ασύρματο ακουστικό
 • Φωτιζόμενα ψηφία στο σταθμό βάσης
 • Υψηλής ποιότητας ανοικτή συνομιλία
 • Τηλεφωνικός κατάλογος 50 ονομάτων
 • Αναγνώριση κλήσεων και λίστα κλήσεων 10 αριθμών
 • Ρυθμιζόμενη ένταση ήχων
 • 5 πολυφωνικοί και 5 απλοί ήχοι κλήσης
 • Έως 10 ώρες χρόνος ομιλίας και έως 100 ώρες αναμονής
 • Τηλεφωνητής με 15 λεπτά χρόνο ηχογράφησης μηνυμάτων
 • Λειτουργία ECO στο ακουστικό και το σταθμό βάσης

Χαρακτηριστικά

 • Μεγάλη ευανάγνωστη οθόνη μπλε φωτισμού στο ασύρματο ακουστικό
 • Φωτιζόμενη οθόνη στο σταθερό τηλέφωνο ανοιχτής συνομιλίας
 • Υψηλής ποιότητας ανοικτή συνομιλία στο ασύρματο και το σταθερό τηλέφωνο
 • Τηλεφωνικός κατάλογος 50 ονομάτων
 • Αναγνώριση κλήσεων και λίστα κλήσων 30 αριθμών
 • Ρυθμιζόμενη ένταση ήχων
 • Έως 10 ώρες χρόνος ομιλίας και έως 100 ώρες αναμονής στο ασύρματο
 • Τηλεφωνητής με 14 λεπτά χρόνο ηχογράφησης
 • Λειτουργία ECO στο ασύρματο ακουστικό και το σταθερό τηλέφωνο

Χαρακτηριστικά

 • Μεγάλη έγχρωμη φωτιζόμενη οθόνη τεχνολογίας TFT
 • Ελληνικό μενού λειτουργίας
 • Φραγή κλήσεων για ενοχλητικούς και άγνωστους αριθμούς
 • Λίστα φραγής ανεπιθύμητων αριθμών
 • Υψηλής ποιότητας ανοικτή συνομιλία
 • Τηλεφωνικός κατάλογος 100 ονομάτων
 • Αναγνώριση κλήσεων και λίστα 50 κλήσεων
 • Επανάκληση 20 τελευταίων αριθμών
 • 12 πολυφωνικοί και 3 απλοί ήχοι κλήσης
 • Έως 15 ώρες χρόνος ομιλίας και έως 180 ώρες αναμονής
 • Λειτουργία ενίσχυσης έντασης ήχου
 • Λειτουργία ECO στο ακουστικό και το σταθμό βάσης

Χαρακτηριστικά

 • Μεγάλη έγχρωμη φωτιζόμενη οθόνη τεχνολογίας TFT
 • Φωτιζόμενη οθόνη
 • Φραγή κλήσεων για ενοχλητικούς και άγνωστους αριθμούς
 • Λίστα φραγής ανεπιθύμητων αριθμών
 • Υψηλής ποιότητας ανοικτή συνομιλία
 • Τηλεφωνικός κατάλογος 100 ονομάτων
 • Αναγνώριση κλήσεων και λίστα κλήσης 50 αριθμών
 • Επανάκληση 20 τελευταίων αριθμών
 • 12 πολυφωνικοί και 3 απλοί ήχοι κλήσης
 • Έως 15 ώρες χρόνος ομιλίας και έως 180 ώρες αναμονής
 • Λειτουργία ενίσχυσης έντασης ήχου
 • Λειτουργία ECO στο ακουστικό και το σταθμό βάσης

Χαρακτηριστικά

 • Οθόνη Dot matrix plus
 • Ευανάγνωστη φωτιζόμενη οθόνη πορτοκαλί φωτισμού
 • Φωτιζόμενη οθόνη
 • Φραγή κλήσεων για ενοχλητικούς και άγνωστους αριθμούς
 • Λίστα φραγής ανεπιθύμητων αριθμών
 • Λειτουργία ενίσχυσης έντασης ήχου
 • Υψηλής ποιότητας ανοικτή συνομιλία
 • Τηλεφωνικός κατάλογος 20 ονομάτων
 • Αναγνώριση κλήσεων και λίστα κλήσης 20 αριθμών
 • 5 πολυφωνικοί και 5 απλοί ήχοι κλήσης
 • Έως 10 ώρες χρόνος ομιλίας και έως 100 ώρες αναμονής
 • Λειτουργία ECO στο ακουστικό και το σταθμό βάσης

Χαρακτηριστικά

 • Ευανάγνωστη φωτιζόμενη οθόνη πορτοκαλί φωτισμού
 • Φραγή κλήσεων για ενοχλητικούς και άγνωστους αριθμούς
 • Υψηλής ποιότητας ανοικτή συνομιλία
 • Τηλεφωνικός κατάλογος 20 ονομάτων
 • Αναγνώριση κλήσεων και λίστα κλήσης 20 αριθμών
 • Επανάκληση 10 τελευταίων αριθμών
 • Πέντε (5) πολυφωνικοί ήχοι κλήσης
 • Ρυθμιζόμενη ένταση ήχων
 • Ένδειξη Ημερομηνίας και Ώρας
 • Έως 7 ώρες χρόνος ομιλίας και έως 100 ώρες αναμονής